Scout
our organization
Our links
banner
scout
Registration/Renewal

नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले दर्ता/नविकरण फारम र दर्ता/नविकरण शुल्क विवरणमा परिमार्जन गरेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ । परिमार्जित दर्ता नविकरण फाराम यस आ.व. २०७२/०७३ बाट लागु गरिएको हुँदा सोही अनुसारको फाराम भरी यहि २०७२ भाद्र २८ गते भित्र यस जिल्ला स्काउट कार्यालयमा उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध छ ।

दर्ता/नविकरण तथा शुल्क विवरण सम्वन्धि थाप जानकारीः

 1. दर्ता/नविकरण फाराम १ प्रति भरी फोटोकपि गरि जम्मा ३ प्रति जिल्ला स्काउट कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ ।
 2. फोटोकपि गरि सकेपछि मात्र हस्ताक्षर गरी इकाई छाप लगाउनु पर्ने छ ।
 3. कार्वन पेपरको प्रयोगलाई मान्यता दिइने छैन ।
 4. दस्तखतको छाप मान्य हुने छैन ।
 5. केरमेट तथा टिपेक्स लगाइएको फारम मान्य हुने छैन ।
 6. परिमार्जित शुल्क विवरण निम्नानुसार छ ।
 • इकाई दर्ता/नविकरण शुल्क रु. ५०–
 • स्काउटर दर्ता /नविकरण शुल्क रु. २०–
 • स्काउट दर्ता/नविकरण शुल्क रु. १०–
 • इकाइ समिति सदस्य दर्ता/नविकरण शुल्क रु. २०–
 • विपद् व्यवस्थापन कोषः– स्काउट, स्काउटर, इकाई समिति सदस्यहरुबाट प्रति ब्यक्ति रु. ५–

 अन्य जानकारीका लागि जिल्ला स्काउट कार्यालय, ललितपुरमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।


 Comment       Tell a Friend
Your Full Name :
Your Email :
Your Friend's Email :
Message :
       
 
Troop Leaders' Meet-2015

नेपाल स्काउट, जिल्ला स्काउट कार्यालय, ललितपुरको आयोजनामा Troop Leaders' Meet-2015 संचालन हुन लागेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु । 


Read More
16th National Scout Jamboree

The Boy Scouts of Philippines is organizing 16th National Scout Jamboree from 24th to 30th October 2015 at Energy Park, Apokon, Tagum City, Davao del Norte, Philippines.


Read More