Scout
our organization
Our links
banner
scout
7th International Finn Jamboree 2016, Roihu

The Guide and Scouts of Finland is organizing 7th International Finn Jamboree 2016,Roihu from 20th July to 28th August 2016 at Evo Camp site, Hameenlinna, Southern Finland.

Now registration is open. Interested Boy/Girl Scouts and Scout Leaders may register before 5th December 2015.

 

General Information:

  • Date : 20th July to 28th August 2016
  • Venue: Evo Camp site, Hameenlinna, Southern Finland
  • Registration Fees: € 250.
  • Terms and Conditions: Please download and read the terms and conditions for the participation.
  • Deadline for the registration: 5th December 2015.

 


 Comment       Tell a Friend
Your Full Name :
Your Email :
Your Friend's Email :
Message :
       
 
Troop Leaders' Meet-2015

नेपाल स्काउट, जिल्ला स्काउट कार्यालय, ललितपुरको आयोजनामा Troop Leaders' Meet-2015 संचालन हुन लागेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु । 


Read More
Registration/Renewal

नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले दर्ता/नविकरण फारम र दर्ता/नविकरण शुल्क विवरणमा परिमार्जन गरेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ । परिमार्जित दर्ता नविकरण फाराम यस आ.व. २०७२/०७३ बाट लागु गरिएको हुँदा सोही अनुसारको फाराम भरी यहि २०७२ भाद्र २८ गते भित्र यस जिल्ला स्काउट कार्यालयमा उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध छ ।


Read More