Scout
our organization
Our links
banner
scout
Congratulation to All the S.L.C Graduate Scouts

Cir.Download:


 Comment       Tell a Friend
Your Full Name :
Your Email :
Your Friend's Email :
Message :
       
 
Troop Leaders' Meet-2015

नेपाल स्काउट, जिल्ला स्काउट कार्यालय, ललितपुरको आयोजनामा Troop Leaders' Meet-2015 संचालन हुन लागेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु । 


Read More
Registration/Renewal

नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले दर्ता/नविकरण फारम र दर्ता/नविकरण शुल्क विवरणमा परिमार्जन गरेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ । परिमार्जित दर्ता नविकरण फाराम यस आ.व. २०७२/०७३ बाट लागु गरिएको हुँदा सोही अनुसारको फाराम भरी यहि २०७२ भाद्र २८ गते भित्र यस जिल्ला स्काउट कार्यालयमा उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध छ ।


Read More