Scout
our organization
Our links
banner
scout
News
Blood Donation Camp

मिति २०७१ साल पौष ५ गते नेपाल स्काउट जिल्ला स्काउट कार्यालय ललितपुरको प्रङ्गणमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।


Read More
BINB Peace Scout Camp

Bangladesh Scouts द्वारा आगामी 22~25 February 2015 सम्म Burimari, Lalmonirhat, Bangladesh मा Bangladesh, India, Nepal, Bhutan (BINB) Peace Scout Camp आयोजना हुने भएको छ ।


Read More